Wir leiten euer Training

Andrea Gruber

2. Dan Jiu Jitsu
3. Dan Goshindo
Jiu Jitsu Weltmeisterin 2015
Staatlich geprüfte Instruktorin für Jiu-Jitsu (BSPA Wien)
Staatlich geprüfte Trainerin für Athletik, Fitness und Koordination

Daniel Trauner

1986
Staatlich geprüfter Instruktor für fernöstliche Kampfkünste (BSPA Wien)
3.Dan Bujinkan Budo Taijutsu
2.Dan Meifu Shinkage Ryu Shurikenjutsu
3.Dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu
0650/5034597